HC-CARGO Luftmassesensorer

Fakta

 • Luftmassesensorer kaldes også masseluftstrømssensorer (MAF), MAF-målere, luftstrømssensorer, luftstrømsmålere eller HFM.
 • Sidder mellem luftfilteret og motorens indsugningsmanifold.
 • Bruges i både diesel- og benzindrevne biler.

Formål

 • Luftmassesensorer registrerer den luftmasse, der trækkes ind i motoren, og omdanner den til et elektrisk signal, som sendes til ECU'en.
 • ECU'en bruger dette input sammen med input fra andre sensorer til at beregne den mængde brændstof, der skal blandes med den indkommende luft for at sikre en effektiv motorydelse.

Vidste du det?

 • Der findes forskellige typer luftmassesensorer. De fleste moderne biler bruger dog en af typen hot-wire eller hot-film.
   

Motorens advarselslampe lyser

Fejlkode P0102: masse- eller volumenluftstrøm - kredsløb lavt input

Sort udstødningsrøg

Reduceret acceleration og motorkraft

Hot-wire-typen - funktion

 • Inde i hver hot-wire-luftmassesensor er der elektrisk opvarmede platintråde.
 • Når motoren kører, opvarmes trådene med elektrisk strøm og holdes konstant ved 100 °C.
 • Luftstrømmen fra indsugningen passerer trådene og afkøler dem. Det sænker trådenes elektriske modstand.
 • De målte variationer i modstanden svarer til ændringer i spændingssignalet og rapporteres til ECU'en.
 • ECU'en bruger disse parametre for indsugningsluftmassen til at justere mængden af indsprøjtet brændstof.
 • Når motoren er stoppet, opvarmes platintrådene kortvarigt til ca. 1000 °C for at fjerne eventuelle urenheder. Dette sikrer, at trådene forbliver fuldt funktionelle.

Hot-film-typen - funktion

 • I modsætning til hot-wire-luftmassesensorer indeholder hot-film-luftmassesensorer ikke nogen platintråde, men en sensorplade med en tynd modstandsfilm.
 • Selve sensoren holdes ved en konstant høj temperatur.
 • Den høje temperatur modvirker den afkøling af sensoren, som forårsages af den passerende indsugningsluft.
 • Ved hjælp af den varmestrøm, der et påkrævet for at kompensere for temperaturforskellen, bestemmer ECU'en den indsugningsluftmasse, der skal bruges til at justere mængden af indsprøjtet brændstof.
 • De fleste moderne luftmassesensorer af hot-film-typen fås også med integrerede temperatur-, fugtigheds- og tryksensorer. Det gør det muligt for ECU'en at måle luftmasse, temperatur, luftfugtighed og lufttryk samtidig.
   

Forekommende fejl

 • Motorens advarselslampe lyser
 • Der gemmes en fejlkode, f.eks. "P0102 masse- eller volumenluftstrøm "A"-kredsløb lavt input"
 • Sort udstødningsrøg
 • Motorstop
 • Reduceret acceleration og motorkraft
 • Øget brændstofforbrug

Mulige årsager til en defekt luftmassesensor

 • Kraftig tilsmudsning f.eks. på grund af lækager i luftindtaget
 • Afbrydelse i ECU-forbindelsen

Kan man køre videre med en defekt luftmassesensor?

 • Det er muligt, men anbefales ikke